Bộ cọ thiết yếu dành cho mắt - Eye essential Brush set

Bộ cọ thiết yếu dành cho mắt - Eye essential Brush set

Sơ lược về sản phẩm

Sợi tự nhiên và sợi tổng hợp.

Chất lượng cao.

Rửa sạch dễ dàng.

Đa công dụng.  

Chi tiết sản phẩm

350,000 ₫

Giá đã giảm!

-50,000 ₫

400,000 ₫

» Add to my wishlist

Bộ cọ gồm tất cả các sản phẩm thiết yếu dành cho mắt

101. Blending brush : chổi tan phấn mắt rất mềm 

102. Large Shader Brush : chổi dậm phấn mắt lớn

103. Small Shader Brush : chổi dậm phấn mắt nhỏ

104. Angled blending Brush : chổi vát tán mắt vùng chữ V đuôi mắt

105. Pencil brush : chổi viền mắt, tạo hiệu ứng khói

106. Fine Liner Brush : chổi kẻ mắt

107. Small Angled brush : chổi vát kẻ mắt/ kẻ mày

bộ cọ thiết yếu dành cho mắt

Write your review

Write your reviewH2Cosmetics - Beauty Supply

H2 Cosmetics
10.7926703 106.6532503