ELF Spotlight Ready Kit

ELF Spotlight Ready Kit

Sơ lược về sản phẩm

ELF Spotlight Ready Kit ( 50 piece eyes and face palette)

Chi tiết sản phẩm

450,000 ₫

» Add to my wishlist

 - e.l.f Spotlight Ready Kit

40 màu mắt vừa có màu nhũ (shimmer) & màu lì (matte)

5 màu má

5 màu bronzer

Hộp có gương luôn nhé

ELF Spotlight Ready Kit

ELF Spotlight Ready Kit

ELF Spotlight Ready Kit

ELF Spotlight Ready Kit

ELF Spotlight Ready Kit

Write your review

Write your reviewH2Cosmetics - Beauty Supply

H2 Cosmetics
10.7926703 106.6532503