SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

Sơ lược về sản phẩm

Dòng son thỏi vuông bền màu của YSL

Xứng đáng là best seller của hãng

Mỗi năm YSL sẽ thay đổi mẫu vỏ 1 chút để làm mới mình . Chị em lưu ý nhé

Made in France. Hàng chuẩn có bill chính hãng

MẪU VỎ MỚI NHẤT HIỆN NAY

Chi tiết sản phẩm

750,000 ₫

Lưu ý: còn duy nhất 1 sản phẩm.

» Add to my wishlist

Dòng son thỏi vuông bền màu của YSL

Xứng đáng là best seller của hãng

Mỗi năm YSL sẽ thay đổi mẫu vỏ 1 chút để làm mới mình . Chị em lưu ý nhé

Made in France. Hàng chuẩn có bill chính hãng

MẪU VỎ MỚI NHẤT HIỆN NAY

Mùa số 1

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICKSON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

Màu số 5 

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

Màu số 23 

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

Màu số 7

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

 Màu số 13 

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

 Màu số 14

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK


Màu số 19 

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

Màu số 52

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICK

SON YSL ROUGE PUR COUTURE LIPSTICKH2Cosmetics - Beauty Supply

H2 Cosmetics
10.7926703 106.6532503