Chính sách bảo hành - H2 Cosmetics

Chính sách bảo hành

Hàng đặt hoặc mua rồi, miễn trả lại, chỉ trừ các trường hơp sau:

1) Sản phẩm bị lỗi/hết hạn

Quý khách có thể đổi trả lại cho H2cosmetics trong vòng 5 ngày.

2) Sản phẩm sử dụng bị dị ứng

Mỹ phẩm mua tại H2cosmetics và sử dụng trong vòng 10 ngày mà bị dị ứng, khách hàng có thể trả hàng lại cho H2cosmetics và được hoàn lại 100% tiền.

H2Cosmetics - Beauty Supply

H2 Cosmetics
10.7926703 106.6532503